7 Eylül 2016 Çarşamba

BETON AŞAMALARI ve TAZE BETON ÖZELLİKLERİ

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ


             Kıvam taze betonun en belirgin  özelliği olup aşağıdaki şekilde sınıflandırılır

                                      TAZE BETON KIVAM SINIFLARI- TS  EN-206
         

             1.ÇÖKME SINIFLARI                                  2.VEBE SINIFLARI
       
            SINIF         ÇÖKME mm                        SINIF           VEBE SÜRESİ -sn
 • S1               10 -40                                    . V0                     > = 31
 • S2               50 - 90                                   . V1                     30 - 21
 • S3              100 - 150                                . V2                     20 - 11
 • S4              160 - 120                                . V3                     10 - 06
 • S5              >= 210                                    . V4                      5 - 3


      3.SIKILAŞTIRILABİLME SINIFLARI

         SINIF         SIKILAŞTIRILABİLME SINIFLARI
 • C0               > = 1,46
 • C1               1,45 - 1,26
 • C2               1,25 - 1,11
 • C3               1,10 - 1,04

       4.YAYILMA SINIFLARI
          
          SINIF          VEBE SÜRESİ
 • F1                   > = 340 
 • F2                   350 - 410
 • F3                   420 - 480
 • F4                   490 - 550
 • F5                   560 - 620
 • F6                   > = 630
                            SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ VE BASINÇ DAYANIMI
              
              BASINÇ DAYANIMI Betonun sınıflandırılmasında en çok "basınç dayanımı" kavramı kullanılmaktadır. Küp veya silindir şeklinde ve belirli ölçülerdeki kalıplara yerleştirilen betonun standart bekleme koşullarında 28 gün bekletildikten sonra bir basınç presi ile kırılması neticesinde birim alanın taşıdığı yük olarak belirlenmektedir. Beton basınç dayanımı, aslında 28 günden sonra da giderek azalan bir hızda yükselmeye yıllar boyunca devam etmektedir. Malzeme kalitesindeki değişkenlikler, betonun kıvamı, su / bağlayıcı oranı, betonun bekletildiği ortamın fiziksel özellikleri basınç dayanımını etkileyen en önemli parametrelerdir.


                                       ÇEKME DAYANIMI

                 Beton çekme dayanımı, basınç dayanımının yaklaşık olarak onda biri mertebesindedir. Betonarme yapıların dizaynında çatlama momentlerinin hesaplanmasında, çatlama genişliklerinin kontrol edilmesi amaçlı donatı hesaplanmasında, erken yaş termal gerilmelerin neden olduğu çatlakların belirlenmesinde ve önlenmesinde, sehim hesabının yapılmasında beton çekme dayanımı bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
 Yarmada çekme dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı şeklinde iki adet tespit metodu bulunmaktadır.
          TS 500'e göre karakteristik çekme dayanımı (fctk) ile karakteristik basınç dayanımı (fck) arasında Fctk=0,35 √fck bağlantısı verilmektedir. Yine TS 500'e göre eksenel çekme dayanımı, yarmada çekme dayanımının 1,5 ile, eğilme dayanımından elde edilen dayanımın 2 ile bölünmesiyle elde edilir.                                       YAŞ SİSTEM HAZIR BETON ÜRETİMİ 

                  Yaş sistem hazır beton üretimi beton santralındaki merkezi mikserde karılma yöntemi ile yapılmaktadır. Standartlara uygun olarak hazırlanmış beton tasarım reçetelerine ait bileşenlerin tümü otomasyon sistemine sahip beton santrallerinde karılarak hazırlanan taze beton, alıcının belirlendiği teslim yerine kadar transmikserler vasıtasıyla taşınırlar. Beton malzemelerinin karılma işleminin başlatılması ve tamamlanması beton santralındaki merkezi mikserde yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan mikserler genellikle cebri paletli mikserlerdir. 

                                     KURU SİSTEM HAZIR BETON ÜRETİMİ 

Bu yöntem, betonu oluşturacak çimento, agrega ve / veya mineral katkıların ölçümü beton santralında hazırlanmakta ve transmikserlere yerleştirilmektedir. Kuru karışımlı hazır betonun kuru malzemeleri, teslim yerine kadar transmikserlerle taşınmaktadır. Betonun karışımı için gerekli su miktarı ve kimyasal katkılar teslim yerinde ölçülüp transmiksere yerleştirilmekte ve karıştırma işlemi yerine getirilmektedir. Kuru karışımlı betonu oluşturacak malzemelerin taşıma süresi 3 saati geçmemelidir. Malzemelerin transmikser içerisinde karılma süresi, transmikserin karıştırma devrinde ( en az 10 devir / dakika ) en az 5 dakika olmalıdır.                                    HAZIR BETON ÜRETİM SÜRECİ 

               Betonu oluşturan bileşen malzemelerinin ölçme ve karıştırma ünitelerinden oluşan Hazır Beton Tesislerinin çalışma prensiplerinden dolayı hassas bir şekilde bilgisayar kontrolu ile homojen, hızlı ve kaliteli beton üretimi gerçekleştirilir. İstenilen özellikteki betonun üretilmesi için: - Standartlara uygun kaliteye sahip yeterli miktardaki malzemenin önceden depo edilmiş olması, - Beton karışımına girecek malzemelerin hassas ve ölçülerek kullanılması, - Karılma işleminin uygun tarzda ve yeterli süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Betonun karılma süresi bütün malzemelerinin santral mikseri içerisine yerleştirilerek karılma işleminin başladığı andan, karılma işleminin sonuna erdiği süre olarak tanımlanır. Türk standardına göre 1 m3 ve daha düşük hacimli betonların karılma süresinin en az 45 sn ve bu miktarın üzerindeki her ½ m3 beton için ek olarak 15 sn. karılma süresi gerekmektedir. Ancak, yaş karışım türü üretimde taşıma sırasında, mikser içinde de karışım olduğu dikkate alınarak, bu süre yarıya kadar azaltılabilir.


 Beton hakkındaki araştırma yazımı umarım beğenirsiniz ve sizlere yarar sağlar.
                                                                                                

                                                                                          Begenilerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum
                                                                                                                   
                                                                                                                 Halim  YILDIZ21 Mart 2016 Pazartesi

                 

                 NEBATİ(Bitkisel Toprak)SIYRIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER                   Bitkisel toprak araştırma resmi yazılarında misal trakya bölgesi için  genel itibariyle 50cm dir.Sıyırma işlemi devam ederken dikkat etmemiz gereken şeylerden biride sağlam zemin intibasının nasıl oluşması gerektiğidir.50 cm sonunda bu zemin yakalanamayabilir.Toprak gözle farkedilir şekilde değişime uğrar başka bir tabaka ortaya çıkar .Misal koyu kahveden gri tonlarına ve başkalaşmış taşlaşmış bir tabaka çıkabilir.Bu tabaka yakalandığında sıkışma yüzdesini kum konisi deneğinde %97 minimun yakalamak gerekir.Bu % dolgu tabanı için geçerlidir.Yarma tabanında bu %100 olması gerekmektedir.Aksi düşünüldüğünde belki ilk zamanlarda zemin kendini belli etmez ama temel hatta alttemel serimi sonrası oynama ve kayma yapabilir.Bu durumda o bölgenin tamamen kazılarak istifsiz taş dolgu veya taş kabul edilebilecek dönüşüm geçirmiş içinde kilbulunmayan yada plastitesi düşük olan malzeme bu malzeme kırma taşta olabilir kazılan alan doldurulur.Lastikli silindirle sıkıştırıldıktan sonra gerek görüldüğünde sıkışma testi yapılarak baypas sona erdirilir.