6 Mayıs 2013 Pazartesi

ERKEN ÇATLAKLARI ÖNLEYEN BETON (FİBERBOTON)  

Beton santralinde polipropilen lifli betondur. Polipropilen lifler yüzyıllardı antik harç ve sıvada kullanılan donatının (at kılı ve saman gibi) günümüzdeki çağdaş uygulamasıdır . Polipropilen lifler betona homojen şekilde karıştırılarak daha düzenli bir iç yapı oluşturulur ve taze beton çatlaklarına karşı direnç arttırılır.

POLİPROPİLEN LİFLİ FİBER BETONUN ÜSTÜNLÜKLERİ

  • Beton ilk saatlerde kuvvetli rüzgar sıcak ve kuru hava ve beton sıcaklığının yüksek olması gibi nedenlerle etkisinde kaldığı plastik rötre çatlaklarını azaltır. 
  • Aşınma direncini arttırır tozumayı engeller.
  • Betonun donma ve çözülme direncini arttırır.
  • Taze betonun kohezyon'unu arttırır ve ayrışmasını engeller.
  • Kenar ve köşelerin dayanımını arttırır.(örnek:kutu menfezler köprülerin kalıpları sökülürken veya söküldükten sonra küçük bir darbede köşeler kırılır bu karışımla kırılmalar kopmalar önlenmiş olur.) 
  • Yangın esnasında polipropilen liftler eriyerek kılcal damarlar oluşturur.Yangın sırasında oluşan su buharı bu kanallardan dışarı atılır ve beton iç basıncı azalır.Böylece yangından dolayı oluşabilecek beton hasarı azaltılabilir.

FİBERBETON KULLANIM ALANLARI

  1. Zemin betonları 
  2. Şap betonları
  3. Püskürtme betonlar
  4. Taze halde iken azalan plastik rötre çatlakları nedeni ile geçirimsiz betonlar  
                                                                                              
                                                                                                     Halim YILDIZ