7 Eylül 2016 Çarşamba

BETON AŞAMALARI ve TAZE BETON ÖZELLİKLERİ

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ


             Kıvam taze betonun en belirgin  özelliği olup aşağıdaki şekilde sınıflandırılır

                                      TAZE BETON KIVAM SINIFLARI- TS  EN-206
         

             1.ÇÖKME SINIFLARI                                  2.VEBE SINIFLARI
       
            SINIF         ÇÖKME mm                        SINIF           VEBE SÜRESİ -sn
 • S1               10 -40                                    . V0                     > = 31
 • S2               50 - 90                                   . V1                     30 - 21
 • S3              100 - 150                                . V2                     20 - 11
 • S4              160 - 120                                . V3                     10 - 06
 • S5              >= 210                                    . V4                      5 - 3


      3.SIKILAŞTIRILABİLME SINIFLARI

         SINIF         SIKILAŞTIRILABİLME SINIFLARI
 • C0               > = 1,46
 • C1               1,45 - 1,26
 • C2               1,25 - 1,11
 • C3               1,10 - 1,04

       4.YAYILMA SINIFLARI
          
          SINIF          VEBE SÜRESİ
 • F1                   > = 340 
 • F2                   350 - 410
 • F3                   420 - 480
 • F4                   490 - 550
 • F5                   560 - 620
 • F6                   > = 630
                            SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ VE BASINÇ DAYANIMI
              
              BASINÇ DAYANIMI Betonun sınıflandırılmasında en çok "basınç dayanımı" kavramı kullanılmaktadır. Küp veya silindir şeklinde ve belirli ölçülerdeki kalıplara yerleştirilen betonun standart bekleme koşullarında 28 gün bekletildikten sonra bir basınç presi ile kırılması neticesinde birim alanın taşıdığı yük olarak belirlenmektedir. Beton basınç dayanımı, aslında 28 günden sonra da giderek azalan bir hızda yükselmeye yıllar boyunca devam etmektedir. Malzeme kalitesindeki değişkenlikler, betonun kıvamı, su / bağlayıcı oranı, betonun bekletildiği ortamın fiziksel özellikleri basınç dayanımını etkileyen en önemli parametrelerdir.


                                       ÇEKME DAYANIMI

                 Beton çekme dayanımı, basınç dayanımının yaklaşık olarak onda biri mertebesindedir. Betonarme yapıların dizaynında çatlama momentlerinin hesaplanmasında, çatlama genişliklerinin kontrol edilmesi amaçlı donatı hesaplanmasında, erken yaş termal gerilmelerin neden olduğu çatlakların belirlenmesinde ve önlenmesinde, sehim hesabının yapılmasında beton çekme dayanımı bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
 Yarmada çekme dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı şeklinde iki adet tespit metodu bulunmaktadır.
          TS 500'e göre karakteristik çekme dayanımı (fctk) ile karakteristik basınç dayanımı (fck) arasında Fctk=0,35 √fck bağlantısı verilmektedir. Yine TS 500'e göre eksenel çekme dayanımı, yarmada çekme dayanımının 1,5 ile, eğilme dayanımından elde edilen dayanımın 2 ile bölünmesiyle elde edilir.                                       YAŞ SİSTEM HAZIR BETON ÜRETİMİ 

                  Yaş sistem hazır beton üretimi beton santralındaki merkezi mikserde karılma yöntemi ile yapılmaktadır. Standartlara uygun olarak hazırlanmış beton tasarım reçetelerine ait bileşenlerin tümü otomasyon sistemine sahip beton santrallerinde karılarak hazırlanan taze beton, alıcının belirlendiği teslim yerine kadar transmikserler vasıtasıyla taşınırlar. Beton malzemelerinin karılma işleminin başlatılması ve tamamlanması beton santralındaki merkezi mikserde yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan mikserler genellikle cebri paletli mikserlerdir. 

                                     KURU SİSTEM HAZIR BETON ÜRETİMİ 

Bu yöntem, betonu oluşturacak çimento, agrega ve / veya mineral katkıların ölçümü beton santralında hazırlanmakta ve transmikserlere yerleştirilmektedir. Kuru karışımlı hazır betonun kuru malzemeleri, teslim yerine kadar transmikserlerle taşınmaktadır. Betonun karışımı için gerekli su miktarı ve kimyasal katkılar teslim yerinde ölçülüp transmiksere yerleştirilmekte ve karıştırma işlemi yerine getirilmektedir. Kuru karışımlı betonu oluşturacak malzemelerin taşıma süresi 3 saati geçmemelidir. Malzemelerin transmikser içerisinde karılma süresi, transmikserin karıştırma devrinde ( en az 10 devir / dakika ) en az 5 dakika olmalıdır.                                    HAZIR BETON ÜRETİM SÜRECİ 

               Betonu oluşturan bileşen malzemelerinin ölçme ve karıştırma ünitelerinden oluşan Hazır Beton Tesislerinin çalışma prensiplerinden dolayı hassas bir şekilde bilgisayar kontrolu ile homojen, hızlı ve kaliteli beton üretimi gerçekleştirilir. İstenilen özellikteki betonun üretilmesi için: - Standartlara uygun kaliteye sahip yeterli miktardaki malzemenin önceden depo edilmiş olması, - Beton karışımına girecek malzemelerin hassas ve ölçülerek kullanılması, - Karılma işleminin uygun tarzda ve yeterli süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Betonun karılma süresi bütün malzemelerinin santral mikseri içerisine yerleştirilerek karılma işleminin başladığı andan, karılma işleminin sonuna erdiği süre olarak tanımlanır. Türk standardına göre 1 m3 ve daha düşük hacimli betonların karılma süresinin en az 45 sn ve bu miktarın üzerindeki her ½ m3 beton için ek olarak 15 sn. karılma süresi gerekmektedir. Ancak, yaş karışım türü üretimde taşıma sırasında, mikser içinde de karışım olduğu dikkate alınarak, bu süre yarıya kadar azaltılabilir.


 Beton hakkındaki araştırma yazımı umarım beğenirsiniz ve sizlere yarar sağlar.
                                                                                                

                                                                                          Begenilerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum
                                                                                                                   
                                                                                                                 Halim  YILDIZ21 Mart 2016 Pazartesi

                 

                 NEBATİ(Bitkisel Toprak)SIYRIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER                   Bitkisel toprak araştırma resmi yazılarında misal trakya bölgesi için  genel itibariyle 50cm dir.Sıyırma işlemi devam ederken dikkat etmemiz gereken şeylerden biride sağlam zemin intibasının nasıl oluşması gerektiğidir.50 cm sonunda bu zemin yakalanamayabilir.Toprak gözle farkedilir şekilde değişime uğrar başka bir tabaka ortaya çıkar .Misal koyu kahveden gri tonlarına ve başkalaşmış taşlaşmış bir tabaka çıkabilir.Bu tabaka yakalandığında sıkışma yüzdesini kum konisi deneğinde %97 minimun yakalamak gerekir.Bu % dolgu tabanı için geçerlidir.Yarma tabanında bu %100 olması gerekmektedir.Aksi düşünüldüğünde belki ilk zamanlarda zemin kendini belli etmez ama temel hatta alttemel serimi sonrası oynama ve kayma yapabilir.Bu durumda o bölgenin tamamen kazılarak istifsiz taş dolgu veya taş kabul edilebilecek dönüşüm geçirmiş içinde kilbulunmayan yada plastitesi düşük olan malzeme bu malzeme kırma taşta olabilir kazılan alan doldurulur.Lastikli silindirle sıkıştırıldıktan sonra gerek görüldüğünde sıkışma testi yapılarak baypas sona erdirilir.

10 Eylül 2015 Perşembe

STANDART PROKTOR DENEYİ
AMAÇ

Çapı ve yüksekliği bilinen (hacmi bilinen) bir molda doldurulan numuneye, ağırlığı
bilinen bir tokmağın sabit bir yükseklikten, belirli sayıda düşürülmesiyle enerji
verilmesi işlemidir.
Deney boyunca, bilinen su içeriklerine karşılık gelen kuru yoğunluk değerleri bulunur ve
deney sonunda zeminin maksimum kuru yoğunluğu ile optimum su içeriği elde edilir.

ARAÇLAR

 Mold(Silindir şeklinde metal kap)
 Çekiç
 Elek (#4)
 Karıştırma kabı
 Damıtılmış su
 Spatula
 Terazi

YÖNTEM

4 numaralı elekten geçen numuneden 2,5 kg kadar alınır.

Bu numune hava kurusu olmalı ve taneler birbirine yapışmış olmamalıdır.

Alınan bu numuneye bir miktar su (not edilir) verilerek deneye başlanır.

Numune elle sıkıldığı zaman bir top oluşturmaya başladığı ve parmak ile bastırıldığında
dağıldığı andan itibaren ilk denemeye geçilir. (Şekil 1)

Moldun yarısına kadar numune koyulup çekiç ile 25 darbe uygulanır. (a)

Sıkıştırılan numune moldun 1/3’ünü doldurarak bir tabaka oluşturur. (b)

Bu tabaka üzerine moldun 2/3’ü dolduracak şekilde numune eklenir. (c)

Sıkıştırılan numune moldun yaklaşık 1/2’sini doldurarak ikinci tabakayı oluşturur. (d)

En son olarak moldun tamamı doldurulur. (e)

Numune sıkıştırılarak üçüncü ve son tabaka oluşturulur. (f)


Şekil 1 Standart Proktor Deneyi Uygulanışı

Sıkıştırma işlemi sonrası (f); moldun 1 numaralı kısmı 2 numaralı kısmından ayrılır.
Moldun hacmi bilinen bölümü 2 numaralı kısım olup, bu bölümün tamamının
sıkıştırılmış numune ile doldurulmuş olması gerekmektedir.
Sıkıştırmada her tabakaya 25 darbe uygulanır.
Daha sonra aynı işlem (3 tabakalık sıkıştırma işlemi), su içeriği %1,5-%3,0 kadar
arttırılarak en az 5 kez tekrarlanır.
Elde edilen değerlerden her sefer için (toplamda 5) numunenin su içeriği ve kuru
yoğunluğu hesaplanır.
Daha sonra kuru yoğunluk-su içeriği eğrisi çizilir.
Eğrinin tepe noktasına karşılık gelen kuru yoğunluğa maksimum kuru yoğunluk
( 𝜌𝑑𝑚𝑎𝑘𝑠 ), buna karşılık gelen su içeriğine ise optimum su içeriği ( 𝜔𝑜𝑝𝑡 ) denir.

HESAPLAMALAR

ω : Su İçeriği
ρb : Bulk Yoğunluk
ρd : Kuru Yoğunluk
M : Sıkıştırma Sonrası Toplam Kütle
V : Sıkıştırma Sonrası Toplam Hacim ( = Mold Hacmi )
Ms : Zeminin Kütlesi
Mw : Suyun Kütlesi
MTOPLAM : Sıkıştırılmış Numune ve Mold Kütlesi Toplamı
MKALIP : Moldun Kütlesi

DEMİR NUMUNESİ ALIMI VE HAZIRLANIŞI

                                                                 DEMİR NUMUNESİ ALIMI VE HAZIRLANIŞI                           İlk olarak betonarme yapılarda demir numunesi nasıl alınır , nasıl hazırlanır bunlardan bahsetmek istiyorum .Şantiye stok sahamıza gelen projede kullanılması zorunlu Ø 8 Ø10......vs demirlerimizden şart nameye uygun olarak yani alınan numunenin üzerinde derin çizik kesik olmayan kısımların numune olarak alınmasına özen gösterilmelidir.Aksi taktirde kopma ve dayanım düşük çıkar böyle demirler imalata sokulamaz kabul görmez.Numune adedi eski şart nameye göre 1cm boyunda 3 adetken yeni şartnameye göre 1cm boyunda 5adettir.Demirler hazırlanıp karayolları araştırma baş mühendisliğine üst yazı ile teslim edilir.Karayollarında mühürleme işlemi yapıldıktan sonra karayolları şantiyenizdeki kontrol şefine bilgi verir.Kontrol şefi müteahhit firmaya numunenin hazır olduğunu bildirdikten sonra sizin gidip mühürlü numuneyi alıp Ankara bölge müdürlüğüne göndermeniz gerekiyor.Demir numune işlemi ve teslimatı böylelikle bitiyor.Geriye bölgeden sonuçların gelmesini beklemek kalıyor.


                                                                                             
             Kolay gelsin.....

7 Mayıs 2013 Salı

                     SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ 

Piriz ve sertleşme sırasında taze beton sıcaklığının yaklaşık 15 - 25 derece arasında kalması uygundur . beton sıcaklığının beton sıcaklığının 18 dereceyi aşmaması tercih edilmekle birlikte zorunlu hallerde 32 derece ye varan sıcaklıklarda önlem  alarak beton üretimi yapılabilir.

SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜNDEKİ GÜÇLÜKLER

 • Su ihtiyacının artması 
 • Hızlı çökme (slamp)kaybı
 • Piriz hızının artması
 • Plastik rötre çatlakları 
 • Sürüklenmiş havanın kontrolünde artan güçlükler
 • Betonun erken kürü için ivedi gereksinim
 • Sıcaklık farkına bağlı çatlama olasılığı

SICAK HAVADA BETON DÖKERKEN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Döküm bakımından ;
 • Karıştırıcı ve transmikser i beyaza boyamak ıslak çuval ile kaplamak düşük devirde döndürmek 
 • Önce agrega ve suyu sonra çimentoyu eklemek
 • Dökümleri sığ tabakalar halinde yapmak 
 • Beton yüzeyinde sis oluşturmak veya su püskürtmek 
 • Uygun koruma ve kür yapmak
 • Çökme (slamp)birim ağırlık ve hava içeriğini izlemek
 • Agreganın sıcaklığını düşürmek 
Malzeme bakımından;
 • Hava tahmini beton sıcaklığını izlemek
 • Suyu beyaza boyanmış tanklarda tutmak 
 • Karma suyu tabakasını yalıtmak veya toprağa gömmek 
 • Agrega büyüklüğünde buz kullanmak
 • Agrega sıcaklığını denetlemek
 • Çökme kayıp hızını azaltan katkı kullanmak
                                                                  
                                                                                          Halim YILDIZ

6 Mayıs 2013 Pazartesi

                                          ARDUVAZ                                                                                                            

Antik etki kimyasalının yarattığı benzersiz nostaljik görünüm yapılara değer katar.Zemin dış cephe kaplama çatı gibi yerlerde kullanılabilir .Uygulaması ve montajı kolaydır.
  

                                                                                            


                                          GRANİT

Dış mekanlar için  doğal taşların eşsiz görünümünü sunan dekoratif bir zemin kaplama sistemidir.Geleneksel ve kültüre saygılı yeni baskı teknolojisi çevreye doğal bir estetiklik ve ayrıcalık katar.

                                             KAYRAK

Yüksel aşınma dayanımı ile çökmez kaymaz leke tutmaz ve rengi asla solmaz.Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla ekonomiktir ve bulunduğu çevreye değer katar.
                                             BAZALT

Yüksek aşınma dayanımı ile çökmez kaymaz leke tutmaz ve rengi solmaz. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla ekonomiktir .

                                                                                                       Halim YILDIZ